Zwangerschap en geboorte

Care2Research is gespecialiseerd in onderzoek binnen de geboortezorg en reproductieve gezondheidszorg. Onderwerpen waar wij onderzoek naar doen zijn bijvoorbeeld zwangerschapsplanning en voorbereiding, preconceptiezorg, abortus en ongewenste zwangerschap, leefstijl tijdens de zwangerschap, kwetsbare ouders, screening en vroegtijdige signalering, ethische dilemma’s en keuzes rondom zwangerschap en geboorte, de kwaliteit van de geboortezorg, integrale geboortezorg, samenwerking tussen 1e, 2e en 3e lijns zorg, uitkomstindicatoren en patiëntgerichte geboortezorg.


HUIDIGE PROJECTEN

APROPOS-II studie in het Erasmus MC
Looptijd: oktober 2018 t/m oktober 2021
Rol: hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder
In deze stepped-wedge cluster randomized controlled trial wordt de Woke Women® sociale marketingcampagne geïmplementeerd en geëvalueerd in zes GIDS-gemeentes van Kansrijke Start.

Actieonderzoek Uitkomstgestuurde Geboortezorg in het UMC Utrecht
Looptijd: september 2019 t/m september 2022
Rol: projectleider, penvoerder en mede aanvrager
Met dit actieonderzoek wordt de implementatie van de ICHOM uitkomstenset begeleid en geëvalueerd in vier verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Nederland. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus gebaseerd op de ICHOM uitkomstenset

(Download)

Preconceptiezorg strategie op maat
In 2017 promoveerde Marjolein op haar proefschrift: “Preconception Care – Who Cares?”. Tijdens haar promotietraject heeft zij een preconceptiezorgstrategie ontworpen welke wordt toegepast door verschillende gemeentes in Nederland om invulling te geven aan het actieprogramma Kansrijke Start.