Wat wij bieden!

Ons vakgebied is de gezondheidszorg en het sociaal domein. Wij bieden verschillende diensten aan, waarbij we altijd uit gaan van maatwerk. Uw behoefte, vraagstelling en de beschikbare middelen bepalen hoe we een onderzoeksproject vormgeven. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij gebruiken wetenschappelijke methodes en inzichten om concreet advies te kunnen geven over kwaliteitsverbetering. Of dit nou gaat over de implementatie van een nieuwe werkwijze, een dilemma in het maatschappelijk domein of het verbeteren van ketensamenwerking – wij gaan de uitdaging aan!

Een greep uit onze werkdomeinen
♦   Preventie en leefstijl
♦   Zwangerschap en geboorte
♦   Verward gedrag
♦   Kwaliteit van leven
♦   Eerstelijns- en tweedelijnszorg
♦   (Keten)samenwerking
♦   Ouderengeneeskunde
♦   Seksuele gezondheid
♦   Maatschappelijke zorg
♦   Infectieziekten
♦   Jeugdgezondheidszorg
♦   Huiselijk geweld en ouderenmishandeling
♦   Prostitutiebeleid
♦   (Openbare) geestelijke gezondheidszorg
♦   Bevolkingsonderzoek en screening
♦   Vaccinatieprogramma
♦   Interculturele zorg en culturele diversiteit
♦   Palliatieve zorg en levenseinde
♦   Medicatiegebruik en therapietrouw
♦   Medische ethiek
♦   Controversiële en gevoelige onderwerpen