Preventie en leefstijl

Veel aandoeningen en ziektes kunnen voorkomen worden wanneer er tijdig en voldoende preventie wordt ingezet. De kwaliteit van leven kan vaak sterk verbeterd worden met een gezonde leefstijl. Waarom leeft dan niet iedereen gezond? En waarom zetten zorgverleners zelden in op preventie? Care2Research is geïnteresseerd in wat mensen beweegt en hoe wij de samenleving zo…

Continue Reading

Verward gedrag

Care2Research heeft de afgelopen jaren veel expertise opgedaan met onderzoek naar personen met verward gedrag. In opdracht van GGD Flevoland hebben wij een uniek en grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de personen achter de meldingen. Voor dit onderzoek hebben wij meer dan 1000 politiemeldingen uitgebreid geanalyseerd en data gekoppeld vanuit het zorgdomein, veiligheidsdomein en sociaal domein….

Continue Reading

Zwangerschap en geboorte

Care2Research is gespecialiseerd in onderzoek binnen de geboortezorg en reproductieve gezondheidszorg. Onderwerpen waar wij onderzoek naar doen zijn bijvoorbeeld zwangerschapsplanning en voorbereiding, preconceptiezorg, abortus en ongewenste zwangerschap, leefstijl tijdens de zwangerschap, kwetsbare ouders, screening en vroegtijdige signalering, ethische dilemma’s en keuzes rondom zwangerschap en geboorte, de kwaliteit van de geboortezorg, integrale geboortezorg, samenwerking tussen 1e,…

Continue Reading